ตุลาคม 22, 2018 0

ภาวะการติดเกมการพนัน “คาสิโนออนไลน์”

ภาวะการติดเกมการพนัน “คาสิโนออนไลน์”

ถึงแม้จะเป็นบุคคลส่วนน้อยเพียงบางกลุ่มในการเล่นกิจกรรมเกมเดิมพันที่มีปัยหาแต่แหล่งผู้ประกอบการกิจการบริการเกมคาสิโนออนไลน์ก็ใส่ใจไม่ได้ละเลยถึงปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาจากการเล่นกิจกรรมเกมเดิมพันของกลุ่มคนบางส่วนจึงได้เกิดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบของธุรกิจเกมเดิมพันเสี่ยงลุ้นแบบ คาสิโนออนไลน์ ที่มีการกำหนดแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนของแหล่งบริการเกมคาสิโนออนไลน์

ซึ่งในแหล่งธุรกิจที่มีจรรยาบรรณและความสำนึกรับผิดชอบจะมีการจัดระบุแนวทางนโยบายความรับผิดชอบของแหล่งประกอบการคาสิโนออนไลน์ของตนไว้อย่างชัดเจนและมีการเสนอแนวทางการช่วยเหลือแก่บุคคลเล่นเดิมพันที่ต้องการความช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากสภาวะการติดเกมการพนันเมื่อค้นพบว่าตนเองนั้นมีแนวโน้มหรือมีอาการเข้าข่ายภาวะการติดเกมการพนันคาสิโนออนไลน์ ซึ่งแม้จะเป็นธุรกิจประกอบการด้านแหล่งกิจกรรมเกมเดิมพันคาสิโนออนไลน์ที่หน้าที่คือการเสนอความบันเทิงแก่กลุ่มผู้รักเกมเดิมพันเสี่ยงลุ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่ป้องกันเหล่านักเล่นเดิมพันไม่ให้มีพฤติกรรมติดเกมการพนันด้วย

อย่างการที่แหล่งประกอบการ คาสิโนออนไลน์ ได้มีระบบที่ช่วยให้เหล่านักเล่นเกมเดิมพันที่รู้ตนเองว่าจะเล่นเกมเดิมพันคาสิโนออนไลน์มากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้หากไม่หยุดเล่นชั่วคราวโดยเป็นการที่ให้ผู้เล่นสามารถล๊อคตนเองไม่ให้เข้าสู่ระบบการเล่นเดิมพันเสี่ยงลุ้นได้ชั่วคราวเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีตั้งแต่หนึ่งวันจนถึงระยะเวลาหนึ่งปี โดยนอกจากนี้ยังมีระบบวิธีการช่วยผู้เล่นเดิมพันในการตั้งจำกัดวงเงินทุนในการเล่นเดิมพันเสี่ยงลุ้นด้วย

ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการที่มีวินัยและเป็นแนวทางที่ดีเพื่อป้องกันการเล่นที่มากเกินไปต่อตัวนักเล่นเดิมพันเองโดยสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งธุรกิจประกอบการด้านกิจกรรมเกมเดิมพัน คาสิโนออนไลน์ นั้นแม้จะเป็นแหล่งบริการที่เรียกลูกค้าได้มากแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งความห่วงใยผู้เล่นเดิมพันที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหากับการจัดการชีวิตตนเองกับกิจกรรมการพนันไม่ได้โดยแสดงให้เห็นความรับผิดชอบและความจริงใจที่ต้องการจะไม่ให้นักเล่นเดิมพันติดการพนันจนก่อให้เกิดปัญหาชีวิตตามมา

โดยผู้เล่นเดิมพันเสี่ยงลุ้นหลายคนเลือกใช้วิธีการวางแผนงบประมาณสำหรับการเล่นกิจกรรมเกมเดิมพันเสี่ยงลุ้นและคิดคำนึงล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องวินัยการจัดการทางด้านการเงินและเรื่องของเวลาที่จะใช้กับกิจกรรมเกมเดิมพันเสี่ยงลุ้นควรจะมีสัดส่วนอัตราที่เหมาะสมอย่างไร และผู้เล่นเดิมพันที่มีสติในการเล่นมักจะศึกษาเรื่องของทริคหรือเคล็ดลับชั้นเชิงกลยุทธ์ต่างๆเพื่อนำมาเป็นข้อมูลนำร่องในการเล่นเกมเดิมพันที่จะนำไปสู่โอกาสแห่งชัยชนะหรือภาวะความเป็นไปได้ที่มากกว่าเดิม